accumpignament/pastoraziun

“Il Segner ha dau a mi in lungatg da giuvnal,
perche jeu sustegni il staunchel
cun in plaid da cunfiert.
Damaun per damaun sveglia el mi’ureglia,
per che jeu teidli sco in giuvnal”

(Jesaja 50,4)

Ei dat discuors casuals, bugen san ins era far giu in termin per in discuors.

Menar in discuors, saver sediscuorer porta levgiament.

Vus veis enzatgei che fatschenta vus?

Prendei contact