amiez la veta

enamiez la veta sa capitar diltut
ina veta arriva al tierm
ina nova veta entscheiva
dus carstgauns vulan viver ensemen culla benedicziun da Deus

Vossa pleiv battegia, confirmescha, enzinna en conjugals, suttiara e dat accumpignament en biaras autras dumondas.
albrecht.merkel@gr-ref.ch